english

Geschiedenis

Molen De Valk is gebouwd in 1860 als koren- en pelmolen. Molenaar Van Raalte heeft de molen destijds laten bouwen. Vijftien jaar later, in 1875, heeft Van Raalte van molen geruild met molenaar Kok uit Brunnepe. Molenaar Kok is niet lang op De Valk werkzaam geweest want in 1880 werd de molen eigendom van de familie Van Beekhuizen. Deze familie heeft de molen ruim een eeuw in haar bezit gehad. De laatste molenaar Van Beekhuizen heeft tot kort na de Tweede Wereldoorlog met de molen gemalen, daarna kwam de molen stil te staan. Vanaf die tijd tot begin jaren '80 diende de molen als opslag- en productieruimte voor de fouragehandel van de familie Van Beekhuizen. Begin jaren '80 is de molen gerestaureerd. Het gevlucht, het riet, de staartconstructie en de stelling zijn opgeknapt. Tegelijkertijd zijn de schuren rondom de molen afgebroken. Sindsdien wordt de molen in bedrijf gehouden door vrijwillige molenaars. 

De Valk rond de jaren '70

uit de oude doos

 

 

 

 

Bezoekadres:
Brinkweg 11
8276 AH Zalk